ΜΕΚ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Πύλου 100,
Αθήνα 104 41
Τηλ: 210 - 52.20.557 210 - 52.20.559
Fax: 210 - 52.21.208

 

info@mek.com.gr